×

DOMAIN FOR SALE!

A. Conditii generale

Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare ale site-ului www.supersale.ro (denumit în continuare "Termeni și Condiții") stabilește care sunt condițiile în care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul www.supersale.ro, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul site-ului.

Vă recomandăm să studiați acest document cu atenție înainte de a începe utilizarea acestui site sau a serviciilor sale.

În înțelesul Termenilor și Condițiilor:

1. Acceptul dumneavoastră

Utilizând şi/sau vizitând acest website (inclusiv tot conţinutul disponibil prin acest site) acceptați automat termenii și condițiile de utilizare a site-ului.

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din acesția, după cum sunt formulați în prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta accesarea site-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricărei pagini din acesta și / sau utilizarea serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor.

2. Responsabilitate privind veridicitatea informațiilor despre promoțiile/reducerile/ofertele prezentate pe acest site aparține în întregime furnizorilor de produse și servicii. Echipa Supersale.ro face toate eforturile pentru a furniza permanent informatii corecte, dar nu poate garanta disponibilitatea produselor și serviciilor la frunizor.. Supersale.ro și iWayMedia nu pot garanta, explicit sau implicit, în privința conținutului supesale.ro sau a produselor și serviciilor oferite sau vândute în legatură directă și explicită cu supesale.ro

B. Proprietatea intelectuală

Conținutul și elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice forma de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparțin Administratorului Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedentă nu aparțin Administratorului Site-ului sau partenerilor sai acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă. Cu excepția situațiilor precizate expres în prezentul document, este interzisă copierea, utilizarea sau reproducerea conținutului și designului Supersale.ro fără a deține o permisiune scrisă prealabilă în acest sens din partea iWayMedia. Este interzisă în orice situații utilizarea numelui Supersale.ro sau iWayMedia sau a oricăror derivari care fac trimitere la numele Supersale.ro sau iWayMedia fără aprobarea scrisă prealabilă a iWayMedia.

Prin utilizarea acestui website recunoașteti că Supersale.ro și toate serviciile și produsele oferite sau comercializate prin intermediul Supersale.ro au fost dezvoltate, compilate, pregătite, verificate, selectate și aranjate de către iWayMedia prin utilizarea unor metodologii care implica un consum substanțial de efort, timp și bani și că ele constituie proprietatea intelectuală a iWayMedia și a altor organizații sau persoane (după caz).

Orice persoană fizica sau juridică poate contacta Supersale.ro și poate transmite idei, sugestii sau materiale de orice natură, în limitele reglementarilor legale în vigoare. Trimitând orice informație sau material către Supersale.ro sau iWayMedia, recunoașteti dreptul deplin al fimei iWayMedia, permanent și irevocabil de a modifica și utiliza informațiile sau materialele respective în orice mod considerat util sau necesar, inclusiv pentru a dezvolta și comercializa noi produse sau servicii bazate pe aceste informații. Recunoașteți ca nu aveți niciun drept de a solicita orice formă de contraprestație pentru aceste informații sau documente. Pentru toate aceste informații și materiale, garantați în mod explicit că:

C. Obligațiile membrilor înregistrați

Pentru a folosi serviciile Supersale.ro vă obligați să:

D. Litigii

Drepturile și obligatiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea romană în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legatura cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului București.

E. Limitarile serviciilor oferit de Supersale

Supersale.ro poate introduce limitări sau modificări cu privire la folosirea serviciilor sale, incluzând următoarele:

Supersale.ro nu va fi făcut răspunzător pentru conținutul care a fost șters, sau pentru orice altă eroare de stocare a conținutului. Supersale.ro poate modifica sau întrerupe serviciile oferite sau orice parte a seriviciilor în orice moment și făra nicio motivație, cu sau fără anunț prealabil.

F. Modificarea Termenilor si Conditiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Conditii sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând dupa operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificari atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și / sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

G. Nerespectarea Termenilor

Vă rugăm să ne semnalați orice nerespectare a termenilor prin comentarii sau printr-un email trimis la contact [at] supersale [dot] ro